“Dit zal onze buurt sterker maken.”

maaike-artikel-liggendIn het Lusthofkwartier bevinden zich panden met kwetsbare funderingen, dat is geen geheim. Op sommige plaatsen zijn duidelijk sporen te zien van herstelwerkzaamheden, zoals op de Lusthofstraat aan de kant van de Voorschoterlaan. Van andere delen van de wijk is de situatie echter minder goed in beeld. Daarin komt verandering als het aan de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad Rotterdam ligt.

In de stad bevinden zich ongeveer achtduizend panden waarvan de kwaliteit van de houten paalfundering onzeker is. Een deel daarvan bevindt zich in het Lusthofkwartier. “Het gaat hierbij om vooroorlogse woningen van zo’n 100 jaar oud’, vertelt Maaike Slingerland, projectleider van het project Funderingsonderzoek Lusthofkwartier. “Die palen kúnnen in de loop van de tijd zijn aangetast door verschillende factoren, zoals tijdelijk laag grondwater. En dat kan weer hebben geleid tot aantasting door schimmels en bacteriën met verminderd draagvermogen als gevolg.”

Ze benadrukt dat dit niet wil zeggen dat alle vooroorlogse panden slechte funderingen hebben. “Zelf woon ik in een huis uit 1894. Voor aankoop heb ik een specialistisch bureau ingeschakeld om de funderingen te beoordelen. Dat heeft ons toen veel zekerheid gegeven.”

Subsidie voor funderingsonderzoek
Slechte funderingen kunnen leiden tot scheuren, verzakkingen en zelfs verkrotting. Iets dat de gemeente Rotterdam tegen wil gaan. Sinds 2015 stelt de gemeente daarom subsidie beschikbaar aan pandeigenaren in Rotterdam, waarmee funderingsonderzoek kan worden uitgevoerd. Want alleen gericht onderzoek (waarbij een houtmonster wordt genomen van de paal) kan vaststellen wat de werkelijke kwaliteit is van een fundering.

Maaike is door de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam aangesteld als aanspreekpunt om pandeigenaren te begeleiden naar gezamenlijk funderingsonderzoek. “Panden in onze wijk zijn vaak onderdeel van een zogeheten bouwblok,” legt ze uit. “En de staat van de fundering van zo’n bouwblok is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaren. Door de funderingskwestie ook samen te benaderen, kunnen de kosten voor onderzoek laag worden gehouden. Als de pandeigenaren samenwerken met hun buren binnen een bouwblok, dan kunnen zij aanspraak maken op een subsidie van 75% door de gemeente Rotterdam. In de praktijk kost een onderzoek dan 150 tot 300 euro voor een gemiddelde eigenaar.” Neem ook een kijkje op de pagina van het funderingsloket van de gemeente.

Gevolgen
Op de uitkomsten van de onderzoeken kan ze niet vooruitlopen. “Funderingen zijn de komende jaren een groot thema in de hele stad. Het is voor nu belangrijk voor ons gebied om meer informatie te verzamelen. De onderzoeken kunnen aantonen dat een fundering in orde is, of dat herstel nodig is. Belangrijk is de zogeheten handhavingstermijn. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat een fundering nog voor een periode van tien tot vijftien jaar meegaat. Het is dan raadzaam om te monitoren of de problemen toenemen en zo ja: in welke mate. Ook kunnen pandeigenaren een financiële strategie bedenken waarmee ze zich op funderingsherstel kunnen voorbereiden.” Uiteindelijk is kennisvergaring belangrijk om de kwaliteit van de bebouwing en het straatbeeld de komende jaren op peil te houden. “Goed particulier onderhoud maakt uiteindelijk de hele buurt sterker.”

Informatiebijeenkomsten
Binnenkort ontvangen pandeigenaren in het Lusthofkwartier een uitnodigingsbrief voor een informatiebijeenkomst. Daar kunnen zij specialisten vragen stellen over de context, urgentie en aanpak van het funderingsonderzoek. “We hebben een website in het leven geroepen: www.fundering010.nl. Via het contactformulier kunnen eigenaren van panden in het Lusthofkwartier alvast hun vragen stellen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *