Project Fundering010 succesvol afgerond

Vorig jaar is op initiatief van de gemeente en Woonstad Rotterdam een project gestart, gericht op het begeleiden van wijkgericht funderingsonderzoek in het Lusthofkwartier. Maaike Slingerland, bewoonster van het Lusthofkwartier, heeft hiervan de projectleiding gevoerd. In iets meer dan één jaar tijd zijn woningeigenaren, geclusterd in onderzoeksblokken, benaderd over en begeleid bij het uitvoeren van bloksgewijs funderingsonderzoek.

Funderingsonderzoek is belangrijk omdat dit duidelijkheid geeft over de staat van de fundering. Een eigenaar weet dan of er problemen zijn en zo ja, of hij de voortgang moet monitoren of dat hij zich moet voorbereiden op funderingsherstel,’ legt Martine Coevert van het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam uit. ‘Ook bij verkoop van de woning is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de staat van de fundering. In sommige gevallen kan de verkoper namelijk achteraf aansprakelijk worden gesteld als er funderingsherstel moet worden uitgevoerd.’ Er zijn, kortom, velerlei redenen om onderzoek te laten uitvoeren. Vanwege de dichte bebouwing in de stad is gezamenlijk optrekken met buurpanden gewenst. De gemeente Rotterdam is zich hiervan bewust en stelt daarom een subsidie beschikbaar waarmee het proces laagdrempeliger wordt gemaakt.

Resultaten
Het organiseren van funderingsonderzoek met meerdere eigenaren kost tijd. Daarnaast is het voor veel woningeigenaren nieuwe materie waar weinig tot geen ervaring mee is opgedaan. Bij welk bureau kun je voor onderzoek terecht? Hoe beoordeel je de offertes? En hoe voldoe je aan de gemeentelijke subsidievoorwaarden? ‘Het is daarom prettig als zij bij iemand terecht kunnen die hen hierbij goed ondersteunt,’ aldus Coevert. ‘Maaike Slingerland heeft hierin de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld. Blokken waar de eigenaren funderingsonderzoek wilden uitvoeren, zijn door haar geïnformeerd en begeleid. Via dit proces hebben woningeigenaren tevens aanspraak kunnen maken op gemeentelijke subsidie.’

‘Het project Funderingen Lusthofkwartier is nu officieel beëindigd,’ stelt projectleidster Maaike Slingerland vast. ‘In ruim een jaar tijd hebben wijkbewoners, Woonstad Rotterdam en de gemeente aanzienlijke stappen kunnen zetten. Najaar 2016 zijn we begonnen met een aanpak waarmee we honderd procent van de woningeigenaren hebben weten te bereiken. Van de 68 onderzoeksblokken hebben sindsdien 34 blokken het hele traject doorlopen. Dat betekent dat we hiervan de staat van funderingen goed in beeld hebben. Van nog eens 18 blokken is bekend dat ze in de laatste fase van het project zitten, met de verwachting dat dit succesvol kan worden afgesloten.’

Aanspreekpunt
Eigenaren die nog geen funderingsonderzoek hebben uitgevoerd en dat wel willen, kunnen hierbij vanaf nu ondersteund worden door het funderingsloket van de gemeente. Het e-mailadres is funderingsloket@rotterdam.nl. Het funderingsloket kan ook alle overige vragen over uw fundering beantwoorden.