Een gezamenlijk funderingsonderzoek, hoe pak je dat aan? Voor een succesvolle aanpak volg je de volgende 5 stappen.

  1. Stel vast welke wooneenheden deel uitmaken van het onderzoeksblok.
  2. Stel onderling een contactpersoon aan per onderzoeksblok. Gedurende het project kan de contactpersoon ondersteuning vragen van de projectleider Maaike Slingerland.
  3. De contactpersoon laat alle buren die meedoen een intentieverklaring tekenen.
  4. Kies een of meerdere F3O-onderzoeksbureaus en vraag een offerte aan.
  5. Verleen de opdracht. Het onderzoeksbureau vraagt namens de eigenaren subsidie aan.

Tip1: regel vooraf de exacte kostenverdeling met de buren en leg dit vast.

Tip2: betaal pas als u het definitieve rapport binnen hebt en het bureau daar een duidelijke toelichting op heeft gegeven.