Is er subsidie beschikbaar voor onderzoek naar mijn fundering?

Er is subsidie beschikbaar voor bloksgewijs funderingsonderzoek. De gezamenlijke eigenaren zijn opdrachtgever en worden vertegenwoordigd door een contactpersoon. Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan bedraagt de maximale subsidie 75% tot een maximum van €1500,- per eigenaar (per jaar).

De gemeente berekent de subsidie op basis van het aantal wooneenheden en het aantal eigenaren. De berekening van de beleidsregel is hier te lezen. Deze subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente Rotterdam door het onderzoeksbureau: funderingsloket. Het rapport wordt vervolgens opgenomen in openbare registers, dus bijvoorbeeld op een website van de gemeente.