Uw gegevens worden alleen gebruikt voor en gedurende de looptijd van het project Funderingsonderzoek Klein Zomerland. Het doel is tweeledig: 1) Huiseigenaren informeren en voorlichten over funderingsproblematiek om bewustwording te vergroten. 2) Huiseigenaren stimuleren en begeleiden bij het proces om tot bloksgewijs, gesubsidieerd funderingsonderzoek over te gaan.

Indien u uw gegevens invoert op de website www.fundering010.nl verklaart u hiermee akkoord te gaan.