De Gemeente Rotterdam steunt woningeigenaren van Klein Zomerland bij het nader onderzoeken van de wijze waarop de wijk toekomstbestendig blijft. Zij is daarom bereid een onderzoek te financieren, waarin oplossingsrichtingen worden aangereikt aan eigenaren die hun woning toekomstbestendiger willen maken. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsmaatregelen zoals het fixeren van de woning om verdere verzakking te voorkomen en/of het treffen van de juiste waterbestendige maatregelen, (meer) isolatie, etc.

Dit onderzoek zal voor de wijk als geheel een adviesrapport opleveren met tips en mogelijkheden om eventuele overlast door bodemdaling en klimaatverandering aan te pakken.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en gratis. De eigenaren die zich hebben aangemeld, hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor een workshop begin maart.

Wilt u alsnog deelnemen aan de workshop? Stuur dan een mailtje naar kleinzomerland@fundering010.nl met daarin uw naam en adres. We nemen dan contact met u op.