De Gemeente Rotterdam steunt woningeigenaren van Klein Zomerland bij het nader onderzoeken van de wijze waarop de wijk toekomstbestendig blijft. Zij is daarom bereid een onafhankelijk onderzoek te financieren, waarin oplossingsrichtingen worden aangereikt aan eigenaren die hun woning toekomstbestendiger willen maken. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsmaatregelen zoals aanvullende isolatie, het treffen van de juiste waterbestendige maatregelen en/of het fixeren van de woning om verdere verzakking te voorkomen.

Dit onafhankelijk onderzoek zal voor de wijk als geheel een adviesrapport opleveren met tips en mogelijkheden om eventuele overlast door bodemdaling en klimaatverandering aan te pakken.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en gratis.

Hieronder treft u een korte vragenlijst, waarin u kunt aangeven waar uw persoonlijke interesses liggen met het oog op de verduurzaming van uw wijk en woning. Het invullen hiervan kost slechts enkele minuten.

Graag vernemen we uw mening en voorkeuren aan de hand van onderstaande vragen:

1. In welke mate maakt u zich zorgen over de toekomstbestendigheid van uw eigen woning?
[1 = helemaal niet, 10 = zeer sterk]

12345678910

2. In welke mate maakt u zich zorgen over de toekomstbestendigheid van uw wijk?
[1 = helemaal niet, 10 = zeer sterk]

12345678910

3. Met welke stelling bent u het eens?
Aanpassen van mijn woning is voor mij niet nodig, elders in de wijk zie ik die noodzaak niet.Aanpassen van mijn woning is voor mij niet nodig, elders in de wijk zie ik die noodzaak wel.Aanpassen van mijn woning is voor mij wel nodig, elders in de wijk zie ik die noodzaak ook.Aanpassen van mijn woning is voor mij wel nodig, elders in de wijk zie ik die noodzaak niet.

4. Wat zou uw motief zijn om te investeren in uw woning?

5. Op welke termijn verwacht u investeringen te moeten plegen in uw woning?
0 tot 2 jaar2 tot 5 jaar5 tot 10 jaarMeer dan 10 jaar