Informatiebijeenkomsten Klein Zomerland op 30 en 31 oktober

Een groot deel van de vooroorlogse huizen in Rotterdam is gebouwd op houten palen. Deze ondergrondse paalfundering kan in de loop van de tijd zijn aangetast. Als fundering draagvermogen verliest dan is er kans op schade aan de woning.

Uit onderzoek van de Gemeente Rotterdam blijkt dat de panden in Klein Zomerland, IJsselmonde, bovengemiddeld zijn verzakt sinds de bouw. Dit is aanleiding voor de gemeente om het project Funderingsonderzoek Klein Zomerland te starten.

Informatieavonden

Het doel van het project Klein Zomerland is om de technische staat van de funderingen in Klein Zomerland per onderzoeksblok nauwkeurig in kaart te brengen. Procesbegeleider Maaike Slingerland zal in opdracht van de gemeente huiseigenaren stimuleren en begeleiden bij het proces om tot gezamenlijk, gesubsidieerd funderingsonderzoek over te gaan. Dat is uiteraard vrijwillig.

Tijdens informatieavonden in oktober kunnen eigenaren in contact treden met deskundigen over het project Funderingsonderzoek Klein Zomerland. Vragen die o.a. aan de orde komen: hoe stelt u de kwaliteit van uw fundering vast? Wat kunnen de eventuele gevolgen zijn? Hoe weet u of herstel nodig is? Ook zal de Gemeente Rotterdam een toelichting geven op de beschikbare subsidie voor gezamenlijk funderingsonderzoek.

Aanmelden

Eigenaren van panden in Klein Zomerland kunnen zich hieronder aanmelden voor een informatieavond.

Deze bijeenkomsten starten om 19.00 uur bij De Gouden Leeuw, IJsselmondsehoofd 1, en duren tot ongeveer 20.30 uur. Na aanmelding bent u welkom voor koffie en thee vanaf 18.45 uur.

LET OP: REGISTRATIE VAN DIT EVENEMENT IS GESLOTEN.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor en gedurende de looptijd van het project Funderingsonderzoek Klein Zomerland. Het doel is tweeledig: 1) Huiseigenaren informeren en voorlichten over funderingsproblematiek om bewustwording te vergroten. 2) Huiseigenaren stimuleren en begeleiden bij het proces om tot bloksgewijs, gesubsidieerd funderingsonderzoek over te gaan.

Indien u uw gegevens invoert op de website www.fundering010.nl verklaart u hiermee akkoord te gaan.