Afronding project met brochure

De Gemeente Rotterdam heeft in het voorjaar van 2019 samen met woningeigenaren in Klein Zomerland vragen verzameld die de eigenaren hebben om de wijk toekomstbestendig te maken. Aanleiding is de …

Dwarsdoorsnede fundering

In november 2018 heeft De Funderingswinkel twee funderingen in de wijk Klein Zomerland vrij gegraven om uitsluitsel te krijgen over het type fundering. Hier is de officiële rapportage Dwarsdoorsnede fundering op …

Resultaat funderingsinspectieputten bekend

Op verzoek van woningeigenaren zijn vandaag twee funderingsinspectieputten gegraven in Klein Zomerland. Daarbij zijn in beide gevallen geen houten paalfunderingen aangetroffen. Op de foto die tijdens deze inspectie genomen is, is een betonnen plaat te zien (zogenaamde fundering …