Afronding project met brochure

De Gemeente Rotterdam heeft in het voorjaar van 2019 samen met woningeigenaren in Klein Zomerland vragen verzameld die de eigenaren hebben om de wijk toekomstbestendig te maken. Aanleiding is de bodemdaling in Klein Zomerland en de verzakking van panden in de wijk. Daaruit is een brochure voortgekomen met tips en mogelijkheden om eventuele overlast door bodemdaling en klimaatverandering aan te pakken.

De brochure Bodemdaling in Klein Zomerland is hier te lezen.

Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en gratis. De eigenaren die zich hebben aangemeld, ontvingen persoonlijk een uitnodiging voor een workshop begin maart. In juni is een afsluitende bijeenkomst geweest waarin de brochure werd gepresenteerd en waar eigenaren vragen konden stellen. U kunt de presentatie hier terugkijken.